Akademik CV için tıklayın | Click here for Academic Resume

1 - Makaleler | Papers

 • Özcan Mehmet (2021). Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Savunma Harcamalarının İktisadi Büyüme Üzerinde Etkisi: G20 Ülkeleri İçin Mukayeseli Bir Analiz. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 10(1): 79-100, doi: http://doi.org/10.17740/eas.soc.2016.V10-05 (Link)


 • Akar Gökhan, Özcan Mehmet (2021). Reel Döviz Kuru ve Turizm Geliri İlişkisi: Yapısal Kırılmalı VAR Analizi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 413-431., doi: 10.25287/ohuiibf.705341 (Link)


 • Özcan Mehmet, Akar Gökhan (2020). E7 Ülkelerinde Ekonomik Özgürlük ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Panel Veri Analizi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, (36), 542-570., doi: https://doi.org/10.14520/adyusbd.728635 (Link)


 • Akar Gökhan, Özcan Mehmet (2020). Ekonomik Özgürlük ve Turizm İlişkisi: Panel Veri Analizi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 958-973., doi: 10.31592/aeusbed.704708 (Link)


 • Akar Gökhan, Özcan Mehmet (2020). MIST Ülkelerinde İthalat, İhracat ve Ekonomik Büyüme: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1), 47-59., doi: 10.33206/mjss.525003 (Link)


 • Göncüoğlu Bodur Huriye, Ayan Melike, Özcan Mehmet, Tosunoğlu Zafer (2017). Are the Fishers of Lake Marmara Willing to Pay for a Sustainable Fishery Management?, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 17(6), 1199-1208., Doi: 10.4194/1303-2712-v17_6_13 (Link)


 • Başer Furkan, Özcan Mehmet, Türe Hasan (2016). Assessment of Developing Countries Based on Their Level of Technology Use and Innovation. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 107-114. (Link)


 • Özcan Mehmet (2016). Asymmetric Taylor Monetary Rule: The Case of Turkey. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, (10), 68-92, doi: http://doi.org/10.17740/eas.soc.2016.V10-05 (Link)


 • Yurdakul Funda, Özcan Mehmet (2016). Kısa Vadeli Faiz Serisinin Öngörüsü Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Ekonomik Yaklaşım, 27(98), 29-49., doi: 10.5455/ey.35927 (Link)


 • Özcan Mehmet (2016). Kantitatif Yönleri ile İktisadi Beklenti Teorileri Türkiye ve Kazakistan Örneği. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 50-73., doi: 10.17740/eas.soc.2016.V7?03 (Link)


 • Özcan Mehmet (2015). Finansal Zaman Serilerinde Doğrusal Olmayan Dinamikler ve Birim Kök Testleri Borsa İstanbul Sektörel Fiyat Getiri Oranları Örneği. Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), 4(2), 584-602., doi: 10.17261 (Link)


 • Atan Murat, Özcan Mehmet, Arslantürk Yalçın (2015). Açlık ve Yoksulluk Sınırı Belirlemede Düzey 2 Bazında Bölgesel Etkinliğe Dayalı Mekânsal İlişkiler Türkiye Örneği. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 1(2), 1-16. (Link)


 • Yurdakul Funda, Özcan Mehmet (2014). Uyarlanmış ve Rasyonel Beklentiler Modellerinin Doğrusal Olmayan Eşik Regresyon Modelleri Çerçevesinde İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 69(2), 309-331., doi: 10.1501/SBFder_0000002313 (Link)


2 - Kitaplar | Books

 • Özcan Mehmet, Yalçın Yeliz (2016). Dış Ticaret Fiyatları Çerçevesinde AB ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın Türkiye Ekonomisine Etkileri İşaret Kısıtlı Yapısal VAR Uygulaması, İktisadi Araştırmalar Vakfı İşletmesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 34, ISBN:978-605-9310- 16-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Link)

3 - Kitap Bölümleri | Book Chapters

 • Özcan Mehmet (2021). Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları, Bölüm Adı: Sınır Ötesi Harekatların Türk Ekonomisine Etkileri: Güncel Bir Nedensellik Uygulaması, Akademisyen Kitapevi, Editör: İlyas Karabıyık, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 230, ISBN: 978-625-7401-08-1, doi: 10.37609/akya.79, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Link)


 • Özcan Mehmet (2020). Kamu Politikalarında Mali ve İktisadi Yapıdaki Dönüşüm: Yerelden Globale Teori, Beklentiler ve Uygulama, Bölüm adı: Savunma Harcamalarının Bütçedeki Payı İktisadi Büyümeyi Tetikler mi?, Gazi Kitabevi, Editör: Şahin Karabulut, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı: 535, ISBN: 978-625-7216-11-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Link)


 • Akbayır Fatih, Özcan Mehmet (2020). Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları, Bölüm adı: Mali Reaksiyon Fonksiyonunun Türkiye İçin İncelenmesi: Sınır Eşbütünleşme Testi Yaklaşımı, Gazi Kitabevi, Editör: Dr. Şahin Karabulut, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı: 545, ISBN:978-625-7855-76-1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Link)