Dersler ve Faaliyetler  |  Courses and Activities

1 - Dersler | Courses

2022-2023 Bahar Dönemi   : Ekonometri II & Ekonometrik Analiz II  - KMÜ İktisat Bölümü

2022-2023 Güz Dönemi   : Ekonometri I   - KMÜ İktisat Bölümü, KMÜ Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

2021-2022 Bahar Dönemi: Ekonometri II - KMÜ İktisat Bölümü

2- Eğitim Faaliyetleri | Educational Activities

Etkinlik davetleri, profesyonel eğitim ve danışmanlık talepleriniz için İletişim sekmesinden bana ulaşabilirsiniz. 

You can contact me on the Contact tab for event invitations, professional training and consultancy requests.