Dersler ve Faaliyetler | Courses and Activities

1 - Dersler | Courses

2021-2022 Bahar Dönemi: Ekonometri II

2- Eğitim Faaliyetleri | Educational Activities

Etkinlik davetleri, profesyonel eğitim ve danışmanlık talepleriniz için İletişim sekmesinden bana ulaşabilirsiniz.

You can contact me on the Contact tab for event invitations, professional training and consultancy requests.