Dersler ve Faaliyetler | Courses and Activities

1 - Dersler | Courses

Şu an aktif bir ders vermemekteyim.

I am not currently teaching a course.

2 - Sempozyumlar | Symposiums

Katıldığım sempozyumlar:

Symposiums I attended:

  1. ÖZCAN Mehmet (2020). Lojistik Fonksiyonlar ile Gelistirilmis Birim Kök Testleri: Türkiye ve ABD Sanayi Üretim Endeksleri Üzerine bir Uygulama. 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Arastırması ve Istatistik Sempozyumu'na (ISEOS 2020), (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


  1. ÖZCAN Mehmet, ÖZTÜRK Yunus Emre (2018). Türkiye için Uluslararası Saglık Turizmi Talebinin Kantitatif Çerçevede Degerlendirilmesi. 8. Uluslararası Saglık Turizmi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


  1. GÖNCÜOGLU Bodur Huriye, ÖZCAN Mehmet, TOSUNOGLU Zafer (2017). Transition from Farming to Sustainable Fisheries in Beydag Dam Lake formed by Condemnation. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries (Özet Bildiri/Poster).


  1. YURDAKUL Funda, ÖZCAN Mehmet (2016). Zaman Serilerinde Yapısal Kırılmanın Eşik Birim Kök Testleri Üzerindeki Etkileri. 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Arastırması ve Istatistik Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


  1. BAŞER Furkan, ÖZCAN Mehmet, TÜRE Hasan (2016). Gelismekte Olan Ülkelerin Inovasyon Düzeylerinin Degerlendirilmesi. 17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve Istatistik Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


  1. ÖZCAN Mehmet, ATAN Sibel, ATAN Murat, ÇAKMAK İlknur (2015). Theories of Crime Economy and Crime an Empirical Analysis on Turkey. International Conference on Science, Social Science and Economics (IC3SE), 24-28. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).


  1. ATAN Murat, ÖZCAN Mehmet, ARSLANTÜRK Yalçın (2013). Spatial Relations Based on Regional Efficiency on NUTS II in Determining Hunger and Poverty Threshold: Turkey Case. 11th International Conference of DEA (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


3 - Eğitim Faaliyetleri | Educational Activities

Etkinlik davetleri, profesyonel eğitim ve danışmanlık talepleriniz için İletişim sekmesinden bana ulaşabilirsiniz.

You can contact me on the Contact tab for event invitations, professional training and consultancy requests.