Hakkımda | About Me

Mehmet Özcan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde ekonometri araştırmacısı ve Dr. araştırma görevlisi. Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu (2010). Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi'nde (Ankara, 2013) tamamladı ve ardından 2019 yılında doktora derecesini yine Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Ayrıca, 2011-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Dr. Özcan, yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında doğrusal olmayan zaman serileri ekonometrisine odaklandı. Araştırma alanları teorik zaman serisi ekonometrisi ve uygulamalı makroiktisattır. Kuramsal çalışmalarında birim kök sınamaları ve doğrusal olmayan veri üretim süreçlerini ele alan Dr. Özcan'nın uygulamalı makroiktisat çalışmaları savunma ekonomisi, parasal iktisat ve çevre ekonomisi üzerine yoğunlaşmıştır. Dr. Özcan, bilişimin istatistiksel analiz üzerindeki etkisine özel bir ilgi duymaktadır ve R, Python ve Julia gibi birçok veri bilimi programlama dilinden ileri düzeyde faydalanmaktadır. Araştırma kariyeri boyunca, İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından verilen Prof. Orhan Dikmen araştırma Ödülü ve birincilikle bitirdiği lisans eğitiminin ardından Çukurova Üniversitesi en başarılı öğrenci ödülü de dahil olmak üzere iki ödül aldı. Uluslararası birçok organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Dr. Özcan, şu sıralar Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İktisat bölümü, İktisat Teorisi kürsüsünde akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mehmet Özcan is a researcher and lecturer of econometrics at Karamanoglu Mehmetbey University. Dr. Özcan received his BA degree from Cukurova University Department of Econometrics, Adana, Turkey (2010). He completed his MSc at Gazi University, Ankara, Turkey (2013) and holds a Ph.D. degree from Gazi University, Ankara, Turkey (2019). He also served as a research assistant at Gazi University from 2011 to 2018. Dr. Özcan has focused on nonlinear time series econometrics during his master’s and doctoral studies. His research interests lie in the area of theoretical time series econometrics and applied macroeconomics. Dr. Özcan's applied macroeconomics studies, which deal with unit root tests and nonlinear data generation processes in his theoretical studies, have focused on defense economics, monetary economy and environmental economics. Dr. Özcan has a special interest in the effect of informatics on statistical analysis and can use many data science programming languages such as R, Python, and Julia at an advanced level. He has received two recognitions in his research career, including the Prof. Orhan Dikmen Research Award given by the Economic Research Foundation and the most successful student award of Çukurova University after completing his undergraduate degree in the first place. Dr. Özcan, who represents Turkey in many international organizations, is currently continuing his academic activities at Karamanoğlu Mehmetbey University, Economics Theory chair of the Department of Economics.