Hakkımda | About Me

Mehmet Özcan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde ekonometri araştırmacısı ve araştırma görevlisi. Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu (2010). Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi'nde (Ankara, 2013) tamamladı ve ardından 2019 yılında doktora derecesini yine Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. Ayrıca, 2011-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Dr. Özcan, yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında doğrusal olmayan zaman serileri ekonometrisine odaklandı. Araştırma alanları teorik zaman serisi ekonometrisi ve uygulamalı makroekonometridir. Dr. Özcan, bilişimin istatistiksel analiz üzerindeki etkisine özel bir ilgi duymaktadır ve R, Python ve Julia gibi birçok veri bilimi programlama dilinden ileri düzeyde faydalanmaktadır. Araştırma kariyeri boyunca, İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından verilen Prof. Orhan Dikmen araştırma Ödülü ve Çukurova Üniversitesi en iyi öğrenci ödülü de dahil olmak üzere iki ödül aldı.

Mehmet Özcan is a researcher and lecturer of econometrics at Karamanoglu Mehmetbey University. Dr. Özcan received his BA degree from Cukurova University Department of Econometrics, Adana, Turkey (2010). He completed his MSc at Gazi University, Ankara, Turkey (2013) and holds a Ph.D. degree from Gazi University, Ankara, Turkey (2019). He also served as a research assistant at Gazi University from 2011 to 2018. Dr. Özcan has focused on nonlinear time series econometrics during his master’s and doctoral studies. His research interests lie in the area of theoretical time series econometrics and applied macroeconometrics. Dr. Özcan has a special interest in the effect of informatics on statistical analysis and can use many data science programming languages such as R, Python, and Julia at an advanced level. He has received two recognitions in his research career, including the Prof. Orhan Dikmen Research Prize given by Economic Research Foundation and top-scoring student award of Cukurova University.