Ekonometri Doçenti | Veri Bilimci | Akademisyen | Araştırmacı | Ömür Boyu Öğrenci ve Öğreten...  

***

Assoc. Prof. of Econometrics | Data Scientist | Academician | Researcher | Lifelong Student and Instructor...